Terminy zjazdów

Terminy zjazdów 2021/2022 dla wszystkich typów i kierunków studiów

 

Semestr zimowy

8 X 2022 inauguracja Roku Akademickiego w Radomiu

1. 08-09.X.2022 zajęcia stacjonarnie w Radomiu
2. 15-16.X.2022 zajęcia online
3. 29-30.X.2022 zajęcia online
4. 05-06.XI.2022 zajęcia online
5. 26-27.XI.2022 zajęcia stacjonarnie
6. 03-04.XII.2022 zajęcia online
7. 17-18XII.2022 zajęcia stacjonarnie
8. 14-15.I.2023 zajęcia online
9. 21-22.I.2023 zajęcia stacjonarnie

 

Semestr letni

1. 04-05.II.2023 zajęcia stacjonarnie
2. 25-26.II.2023 zajęcia online
3. 04-05.III.2023 zajęcia stacjonarnie
4. 18-19.III.2023 zajęcia online
5. 15-16.IV.2023 zajęcia stacjonarnie
6. 22-23.IV.2023 zajęcia online
7. 13-14.V.2023 zajęcia stacjonarnie
8. 03-04.VI.2023 zajęcia online
9. 24-25.VI.2023 zajęcia stacjonarnie

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Warszawa

Al. Krakowska 197, 02-256 Warszawa
kom.: 690 849 554
e-mail: warszawa@eust.pl
www:
warszawa.eust.pl

Copyright © 2022
Skip to content