Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Warszawie

Al. Krakowska 110/114
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Zdrowie publiczne

Podstawowym celem studiów na kierunku Zdrowie publiczne jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego.

W systemie e-learning do 30% materiałów jest on-line

W ramach studiów na kierunku Zdrowie Publiczne kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

Studia I stopnia (licencjackie)

  • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Gastronomia i dietetyka
  • Body fitness i kosmetologia
  • Elektroradiologia

Studia II stopnia (magisterskie)

  • Dietetyka i zdrowy styl życia
  • Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
  • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna
  • Elektroradiologia
Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Warszawa

Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
tel. +48 (22) 490 36 55,
tel. +48 784 910 547
e-mail: dziekanat@eust.pl
e-mail: warszawa@eust.pl
www:
warszawa.eust.pl

Copyright © 2020