Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

Warszawa, al. Krakowska 110/114

Senat

 

Skład Senatu
Europejskiej Uczelni Społeczno – Technicznej w Radomiu
1 października 2019 r. – 30 września 2023 r.

 

Stan osobowy na dzień 9 września 2020 r.

 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
Członkowie Senatu
1. dr Krzysztof Księski Rektor
2. dr Iwona Pałgan Prorektor, Dziekan Wydziału Nauk

Społeczno-Medycznych

3. Dariusz Stankiewicz Kanclerz
4. dr Sebastian Stankiewicz Dziekan Wydziału Nauk Prawnych
5. dr hab. Vitalina Komirna, prof. EUST Dziekan Wydziału Nauk

Społeczno-Medycznych w Warszawie

6. mgr Regina Kowalczyk Kwestor
7. adw. Paweł Ostaszewski Pełnomocnik Założyciela
8. lek. med. Michał Stankiewicz Przedstawiciel powołany przez Założyciela
9. mgr Tomasz Pysiak Przedstawiciel powołany przez Założyciela
10. mgr Oskar Bawor Przedstawiciel powołany przez Założyciela
11. prof. dr hab. Adam Kurzynowski Przedstawiciel nauczycieli akademickich
12. dr Krzysztof Radecki Przedstawiciel nauczycieli akademickich
13. mgr Magdalena Kurkiewicz-Bąk Pracownik niebędący nauczycielem akademickim
14. Iwona Piotrowska Przedstawiciel studentów
Osoby stanowiące głos doradczy (bez prawa głosu podczas posiedzeń)
15. Joanna Staniak Kierownik ds. kadr i płac
16. mgr inż. Katarzyna Barska Przedstawiciel pracodawców

 

 

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Warszawa

Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
tel. +48 (22) 490 36 55,
kom. +48 730 849 554, +48 690 849 554
e-mail: warszawa@eust.pl
www:
warszawa.eust.pl

Copyright © 2020
Skip to content