Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

Warszawa, al. Krakowska 110/114

Partnerzy krajowi

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

WYŻSZA SZKOŁA MENADŻERSKA W WARSZAWIE

Wyższa Szkoła menadżerska w Warszawie, zwana dalej Uczelnią, niepubliczną uczelnią

utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. nr

DNS3-0145/TBM/98/95.

Założycielem Uczelni jest Stanisław Dawidziuk, wymieniony w decyzji Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu DSW-3-4041-564/MB/Rej.60/04 z dnia 9 czerwca 2004 r.

http://wsm.warszawa.pl/

 

 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza blisko 20 tys. inżynierów i

techników budownictwa posiadających uprawnienia budowlane we wszystkich

specjalnościach do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

http://maz.piib.org.pl/

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Warszawa

Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
tel. +48 (22) 490 36 55,
kom. +48 730 849 554, +48 690 849 554
e-mail: warszawa@eust.pl
www:
warszawa.eust.pl

Copyright © 2020
Skip to content