Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Warszawie

Al. Krakowska 110/114
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Legitymacja Studencka Els

INFORMACJA dotycząca

 

 

Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

 

 

W związku ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1861) wprowadza się obowiązek wydawania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), studentom, którzy rozpoczynają kształcenie w EUST od roku akademickiego 2019/2020.
Koszt wydania jednego egzemplarza ELS wynosi 22,00 zł. Płatności należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2019 r. w kwesturze EUST. Przypominamy że musimy mieć również w państwa dokumentach zdjęcie które będzie zamieszczone na ELS. W przypadku studentów studiujących na Wydziale Nauk Społeczno – Medycznych w Warszawie kwoty należy wpłacać w dziekanacie.

J. M. REKTOR EUST
dr Maria Pierzchalska, prof. EUST

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Warszawa

Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
tel. +48 (22) 490 36 55,
tel. +48 784 910 547
e-mail: dziekanat@eust.pl
e-mail: warszawa@eust.pl
www:
warszawa.eust.pl

Copyright © 2020