Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
im. Sługi Bożego Roberta Schumana

Warszawa, al. Krakowska 197

Akty założycielskie

Kierunek – Grafika (Warszawa)

studia magisterskie zaoczne warszawa

http://www.archiwum.eust.pl/www.eust.pl/static/4071/service/Kierunek%20-%20Grafika%20(Warszawa).pdf

 

Kierunek – Architektura i Urbanistyka

 

studia podyplomowe radom

 

http://www.archiwum.eust.pl/www.eust.pl/static/4071/service/Kierunek%20-%20Architektura%20i%20Urbanistyka.pdf

 

 

 

Zamiejscowy Wydział Nauk Społeczno-Medycznych w Warszawie

 

studia niestacjonarne radom

http://www.archiwum.eust.pl/www.eust.pl/static/4071/service/Zamiejscowy%20Wydzia%c5%82%20Nauk%20Spo%c5%82eczno-Medycznych%20w%20Warszawie.pdf

 

 

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Warszawa

Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
tel. +48 (22) 490 36 55,
kom. +48 730 849 554, +48 690 849 554
e-mail: warszawa@eust.pl
www:
warszawa.eust.pl

Copyright © 2021
Skip to content