Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
im. Sługi Bożego Roberta Schumana

Warszawa, al. Krakowska 197

Społeczna Rada Pracodawców

 

Zarządzenie nr 1/05/2014

Rektora Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania Społecznej Rady Pracodawców EUST

 

Działając na podstawie przepisu zawartego w art. 66 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 21 ust. 4 w związku z ust. 7 Statutu Uczelni z dnia 13 września 2011 r., zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Powołuje się Społeczną Radę Pracodawców EUST.
  2. Rada, o której mowa w ust. 1 niniejszego §, jest organem doradczym Władz Uczelni powołanym w celu oceny prawidłowości realizowanych programów nauczania na kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni, dzięki pozyskiwaniu informacji o wymaganiach stawianych przez rynek pracy (pracodawców).
  3. Rada, o której mowa wyżej, funkcjonuje na podstawie Regulaminu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

Procedura udziału interesariuszy – załącznik
Regulamin społecznej rady pracodawców – załącznik

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Warszawa

Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
tel. +48 (22) 490 36 55,
kom. +48 730 849 554, +48 690 849 554
e-mail: warszawa@eust.pl
www:
warszawa.eust.pl

Copyright © 2021
Skip to content