Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

Warszawa, al. Krakowska 110/114

23 10 2019 Realizacja zadań publicznych pt. „Ku zdrowiu psychicznemu”

Fundacja Forum realizuje zadanie publiczne pt: „Ku zdrowiu psychicznemu”. Działanie to polega na organizacji warsztatów i seminarium na temat zachowania zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań społecznych. Podstawową kwestią będzie skierowanie działań ku młodzieży, zwiększając jej świadomość na temat chorób psychicznych. Potrzeba zwiększenia świadomości integracji jest jedną z ważniejszych kwestii dotyczącej zachowania zdrowia psychicznego. Ważnym jest również profilaktyka i poznanie czynników ryzyka oraz pomoc w radzeniu sobie z chorobą psychiczną. Młodzi ludzie na co dzień muszą zmagać się ze stresem, lękiem, naciskami społecznymi, mobbingiem i wieloma innymi zagrożeniami, które mogą stać się przyczyną zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Dzieci i młodzież muszą wiedzieć jak się przed nimi bronić, jak im zapobiegać i jak sobie z nimi radzić. Dlatego też działaniem objęci zostaną uczniowie trzech szkół podstawowych. Działanie to będzie obejmowało 3 warsztaty (dla każdej szkół po jednym) w zakresie profilaktyki i radzenia sobie ze wskazanymi wyżej zagrożeniami. Ostatnią część projektu będzie obejmowała seminarium podsumowujące na którym każdy z prowadzących zajęcia po krótce omówi projekt. Na każdym z warsztatów przewidziane są zajęcia z konkretnymi specjalistami: z psychologiem, dogoterapeutą, socjologiem, pedagogiem. Uczestnikami będą uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych. Planowana liczba uczestników – 60 osób. Seminarium będzie otwarte dla wszystkich jedynym kryterium będzie zgłoszenie udziału. Miejscem realizacji jest siedziba Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu przy ulicy Wodna 13/21 w Radomiu.

 


Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Warszawa

Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
tel. +48 (22) 490 36 55,
kom. +48 730 849 554, +48 690 849 554
e-mail: warszawa@eust.pl
www:
warszawa.eust.pl

Copyright © 2020
Skip to content